A PIMS Development Kit for New Personal Data Platforms

Nikhil Jha, Martino Trevisan, Luca Vassio, Marco Mellia, Stefano Traverso, Alvaro Garcia-recuero, Nikolaos Laoutaris, Amir Mehrjoo, Santiago Andres Azcoitia, Ruben Cuevas Rumin, Kleomenis Katevas, Panagiotis Papadopoulos, Nicolas Kourtellis, Roberto Gonzalez, Xavi Olivares, George-marios Kalatzantonakis-jullien (2022) A PIMS Development Kit for New Personal Data Platforms, In: IEEE INTERNET COMPUTING, pp. 79-84, ISSN: 1089-7801